Vakgebieden

JOP is actief in de sectoren overheid en non-profit op de volgende vakgebieden:
 • Financiën, bedrijfseconomie, boekhouding, belastingen.
 • Welzijn, onderwijs, cultuur, sport, kunst.
 • Personeel, organisatie, HRM, salarisadministratie, arbeidsrecht, coaching, loopbaanadvies.
 • Publiekszaken, sociale zaken, burgerzaken, WWB.
 • Juridisch (AJZ, RO, Milieu, WOZ, WWB, etc.).
 • Facilitair, logistiek, DIV/DIS, interne zaken, AO, ICT, applicatie- en gegevensbeheer.
 • Techniek (verkeer, bouw, bwt, groen, etc.).
 • Communicatie, belangenbehartiging, onderzoek.
 • Bestuurlijke zaken, veiligheid, griffie, algemeen management.
 • Wijkgericht werken.
 • Milieu, afval, groen, crematoria, begraafplaatsen.
 • Ruimtelijke ordening, grondzaken, economische zaken, planologie, planeconomie, volkshuisvesting, verkeer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.